پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 ویرایشگر محتوا

 
<a style='text-align:right; color:#fff'>قاسم باقری – مدير كل</a><hr>
<a style='text-align:right;color:#fff'>حسين آرا – مسئول دفتر </a> <a style='text-align:right; color:#fff'>سید محمد حسین مرعشی – معاون ایمنی، فنی و بهره برداری </a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>مهداد رازی - کارشناس بازرگانی</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>مرتضی عمرائی - کارشناس بازرگانی</a> <a style='text-align:right; color:#fff'>محمد قاسمي – رئیس اداره حراست</a> <a style='text-align:right; color:#fff'>رحمت ا... شعباني – معاون حمل و نقل</a> <a style='text-align:right; color:#fff'>زينب حدادي - كارشناس مسئول روابط عمومي</a> <a style='text-align:right; color:#fff'>مهدی آخوندی- رئیس اداره پیمان و رسیدگی </a> <a style='text-align:right; color:#fff'>بشير گليج – معاون توسعه مدیریت و منابع </a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>غلامرضا موحدی نائینی  – كارشناس حقوقي</a> <a style='text-align:right; color:#fff'>امير ناصر طلوعي – رئيس اداره برنامه  و بودجه </a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>مریم دیرباز  – كارشناس اداره برنامه و بودجه </a> <a style='text-align:right; color:#fff'>نصرت عباس زاده – رئيس امور مالي و منابع و عامل ذيحساب </a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>محمد نقي مسروري – حسابدار</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>سیده فاطمه نعمتی- حسابدار</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>سبحان گلیج- حسابدار</a> <a style='text-align:right; color:#fff'>ابراهيم آقالو- رئيس اداره منابع انسانی، رفاه و پشتیبانی</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>لیلا فاضلی جاه- کارشناس مسئول اموراداری </a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>فرهاد سلطانی- کارشناس آموزش</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>نادر طلوعي – متصدي رفا ه و تعاون</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>علی نادم- کارپرداز</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>سمیه پوررحیمی – مسئول دبير خانه</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>مريم بكائي – كارمند دبيرخانه</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>علي دستجاني –  متصدي حضور و غياب و واحد راهنما</a> <a style='text-align:right; color:#fff'>مهدي شاملو – رئيس اداره فن آوري اطلاعات و ارتباطات</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>ابوالفضل باقري – كارشناس اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات</a> <a style='text-align:right; color:#fff'>راشد قدیرپور- سرپرست اداره حمل و نقل روستایی </a> <a style='text-align:right; color:#fff'>مجید رحمانی  – رئيس اداره حمل و نقل مسافر</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>نرگس ماندگار فرد- کارشناس اداره حمل ونقل مسافر</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>رضا شاملو - کارشناس اداره حمل ونقل مسافر</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>منصور عباسي – كاردان اداره حمل ونقل مسافر</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>همت قربانی راد- نماینده اداره کل در پایانه مسافربری شهید کلانتری </a> <a style='text-align:right; color:#fff'>منصور امين زاده – رئيس اداره حمل و نقل كالا </a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>روشنک سرونور  – كارشناس  اداره حمل و نقل كالا</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>موسی قاسمی- کاردان اداره حمل ونقل کالا</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>مژگان قاسملو – كاردان اداره حمل و نقل كالا</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>شهریار صدیق- کارمند اداره حمل ونقل کالا</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>غلامرضا اصل فلاح- نماینده اداره کل در سیمان آبیک</a> <a style='text-align:right; color:#fff'>علی شادفر- مسئول اداره مدیریت راه ها</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>بهرام متین نژاد - کارشناس اداره مدیریت راه ها</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>قدرت محسنیان - کارمند اداره مدیریت راه ها</a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>سید رضا فیضی - کارمند اداره مدیریت راه ها</a> <a style='text-align:right; color:#fff'>اکبر پرتوی – رئیس اداره ایمنی و ترافیک </a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>پیمان بختیاری- کارشناس اداره ایمنی و ترافیک </a><hr>
<a style='text-align:right; color:#fff'>محمد حمیدی- مسئول صدور پروانه و اجازه نامه های حمل </a> Image Map


 

 SlideShowForWebService141_WebPart