پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  
نما: 
پيش نمايش
چک باکس انتخاب
سايز تصوير
پوشه: حضور مدیران سازمان در استان
حضور مدیران سازمان در استان
پوشه: جوزه معاونت راهداری
جوزه معاونت راهداری
پوشه: حوزه معاونت حمل و نقل
حوزه معاونت حمل و نقل
پوشه: جلسه شورای راهداری  مهر ماه 98 دفتر معاونت راهداری استان آذربایجان شرقی
جلسه شورای راهداری مهر ماه 98 دفتر معاونت راهداری استان آذربایجان شرقی
پوشه: ستاد هماهنگی جابجایی زائرین اربعین حسینی 98
ستاد هماهنگی جابجایی زائرین اربعین حسینی 98
پوشه: برگزاری همایش نماز
برگزاری همایش نماز
پوشه: جلسه ارزیابی عملکرد با حضور مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی
جلسه ارزیابی عملکرد با حضور مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی
پوشه: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جوامع ایمن در تبریز غرفه اداره کل
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جوامع ایمن در تبریز غرفه اداره کل
پوشه: آموزش
آموزش
پوشه: اجلاس کمیته مشترک مرزی بین کشور ایران و آذربایجان
اجلاس کمیته مشترک مرزی بین کشور ایران و آذربایجان
پوشه: جلسه مکارم اخلاق و معنویت ویژه مدیران استان آذربایجان شرقی بمیزبانی اداره کل
جلسه مکارم اخلاق و معنویت ویژه مدیران استان آذربایجان شرقی بمیزبانی اداره کل
پوشه: تصاویرجلسه تفسیر قرآن ویژه مدیران کل و معاونین ادارات کل استان آذربایجان شرقی
تصاویرجلسه تفسیر قرآن ویژه مدیران کل و معاونین ادارات کل استان آذربایجان شرقی
پوشه: تصاویر منتخب از عملیات راهداری زمستانی سال 1398
تصاویر منتخب از عملیات راهداری زمستانی سال 1398
پوشه: روابط عمومی
روابط عمومی