سیمای حمل و نقل استان

 


تصوير      سیمای  راهداری وحمل ونقل استان در سال 1397


 • ​​      جمعیت استان  - نفر :                                            3909652  
 • سهم جمعیت استان از کل کشور - درصد :                4/89 
 • مساحت استان - کیلومتر مربع :                                45491 
 • سهم مساحت استان از کل کشور- درصد :               2/77 

***********************************************

 • طول  کل راههای حوزه استحفاظی استان - کیلومتر :               14011  
 • طول آزادراهها وبزرگراهها-کیلومتر:                                          803 
 • طول راههای شریانی-کیلومتر:                                                      1630 
 • طول راههای اصلی و فرعی - کیلومتر :                                        2767
 • ​طول راههای روستایی استان - کیلومتر :                                      10441

***************************************

 • ​تعداد شرکت ها و موسسات حمل و نقل باری - مورد  :                        283  
 • تعداد انجمن صنفی شرکت ها، موسسات و رانندگان - مورد :            23 
 • تعداد پایانه بار - مورد :                                                                            1 
 • تعداد کل ناوگان باری دارای کارت هوشمند - دستگاه :                    33280 
             **********************************
 • تعداد شرکت ها و موسسات مسافربری - مورد :                 120 
 • تعداد موسسه / شرکت اتوبوسی - مورد :                            100
 • تعداد ترمینال مسافری استان - مورد :                                 13 
 • تعداد انجمن های صنفی حمل و نقل مسافر - مورد :          6 
        **************************************************** 
       
 •  تعداد شرکت ثبت شده حمل و نقل بین الملل - مورد :     62  
      **********************************************************

 • تعداد دستگاه تردد شمار برخط - دستگاه :                                 82 
 • تعداد سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور - دستگاه :                     58 
 • تعداد سیستم توزین در حال حرکت  ( WIM)-دستگاه :         1  
 • تعداد تابلوهای پیام متغیر (VMS)- دستگاه :                          6 
 • تعداد دوربین نظارت تصویری - دستگاه :                                 24   
      *****************************************************          

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"