سیمای حمل و نقل استان

 


تصوير      سیمای  راهداری وحمل ونقل استان در سال 1397


 • ​​      جمعیت استان  - نفر :                                                  3909652  
 • سهم جمعیت استان از کل کشور - درصد :                              4/89 
 • مساحت استان - کیلومتر مربع :                                            45491 
 • سهم مساحت استان از کل کشور- درصد :                              2/77 

                                      ***************************************

 • طول  کل راههای حوزه استحفاظی استان - کیلومتر :                  14011  
 • طول آزادراهها وبزرگراهها-کیلومتر:                                            803 
 • طول راههای شریانی-کیلومتر:                                                1630 
 • طول راههای اصلی و فرعی - کیلومتر :                                     2767
 • ​طول راههای روستایی استان - کیلومتر :                                   10441

                         ************************************

 • ​تعداد شرکت ها و موسسات حمل و نقل باری - مورد  :                  283  
 • تعداد انجمن صنفی شرکت ها، موسسات و رانندگان - مورد :          23 
 • تعداد پایانه بار - مورد :                                                           
 • تعداد کل ناوگان باری دارای کارت هوشمند - دستگاه :                   3328            
             ***************************************
 • تعداد شرکت ها و موسسات مسافربری - مورد :                          120 
 • تعداد موسسه / شرکت اتوبوسی - مورد :                                  100
 • تعداد ترمینال مسافری استان - مورد :                                        13 
 • تعداد انجمن های صنفی حمل و نقل مسافر - مورد :                     
                 **************************************************** 
       
 •  تعداد شرکت ثبت شده حمل و نقل بین الملل - مورد :                 62  
        **********************************************************

 • تعداد دستگاه تردد شمار برخط - دستگاه :                                 82 
 • تعداد سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور - دستگاه :                       58 
 • تعداد سیستم توزین در حال حرکت  ( WIM)-دستگاه :                  
 • تعداد تابلوهای پیام متغیر (VMS)- دستگاه :                               
 • تعداد دوربین نظارت تصویری - دستگاه :                               ​     24   
      *****************************************************          

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"