شناسنامه خدمات

 
  
  
توافقنامه خدمت.pdfتوافقنامه خدمت
صدور حواله بارنامه .docxصدور حواله بارنامه
صدور حواله صورت وضعيت.docxصدور حواله صورت وضعيت
صدور راهنامه بين المللي(CMR).docxصدور راهنامه بين المللي(CMR)
صدور كد رهگيري بارنامه.docxصدور كد رهگيري بارنامه
صدور كد رهگيري صورت وضعيت.docxصدور كد رهگيري صورت وضعيت

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"