کارشناس روابط عمومی
جعفر
حسن زاده
041-35234205-7
135
 
رئیس روابط عمومي
عليرضا
سپهري
041-35234205-7
124
A-SEPEHRI@TTOIRORG
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"