سرپرست معاونت فنی و نظارت
جواد
عبدي
35231005 - 34771075
180
abdi_j@yahoocom
 
رئيس اداره مديريت راهها
حسين
بلوكي
35250041
167
h-bolouki@tto-irorg
 
رئیس اداره فنی و نظارت بر طرح ها
حسن
نظامي پور
124
h-nezami@tto-irorg
 
مسئول آزاد راه تبریز زنجان
ذوالفقار
حسن پور
 
رئیس اداره ایمنی راه و حریم
عباسعلي
شيري
a-shiri@yahoocom
 
رئيس واحد بازرگاني
ميكائيل
مهديزاده
35239099
185
m-mehdizadeh@tto-irorg
 
سرپرست اداره پيمان و رسيدگي
محمدرضا
نقابي
183
neghabi@yahoocom
 
كارشناس فنی و نظارت بر طرحها
جمال الدين
حسين خواه عمومي
hosseinkhah@yahoocom
 
كارشناس اداره مديريت راهها
عليرضا
تورچيان
168
A-turchiyan@rmtoir
 
کارشناس پیمان و رسیدگی
مهری
لطفی شایان
 
كارشناس فنی و نظارت بر طرحها
غلامرضا
زارعي
181
zarei_gh@yahoocom
 
كارشناس اداره بازرگانی
هاشم
حاتمي
a-sharghi@ttoir
 
کارمند معاونت راهداری
قاسم
تیزکار
 
رئیس ماشین آلات اداره کل
اکبر
عدلی
 
"رئیس اداره نگهداری راهها"
اکبر
آگاه وظیفه
 
"رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راهها"
ولی
پورمحمد گنجه لو
 
بحران
جعفر
قليلوي تبريزي
 
کاردان نظارت فنی و بهره برداری از راهها
سید کاظم
سیفی
32464018
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"