معاون اداري و مالي
مير صمد
سيد زاده اقدم
5234205-7
36
 
مدير حراست
احد
تقي پور کيهاني
35230085
130
 
رئيس امور مالي و منابع
محمدتقي
زرينه بافي
041-35235041
160
 
رئيس اداره برنامه ريزي و بودجه
صمد
جعفري مشاهير
041-352363
170
 
رئیس اداره فناوری اطلاعات
محمد
يزداني
35247878
175
 
رئيس اداره منابع انساني، رفاه و پشتيباني
علي
هرزندي
352771
150
 
رئيس واحد حقوقي
معصومه
جعفري
041-35234205-7
125
 
رئيس مديريت راهها
حسين
بلوكي
35250041
167
 
كارشناس حراست
حسن
نظامي پور
5234205-7
131
 
كارشناس بودجه و مسئول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
هاشم
حاتمي
041-35234205-7
151
 
كارشناس اداره مديريت راهها
عليرضا
تورچيان
041-35234205-7
168
 
کارشناس فناوري اطلاعات
بهرام
الهیاری فرد
041-35234205-7
177
 
كارشناس رايانه
پريسا
عليزاده نجمي
5234205
176
 
کارشناس اداره امور مالی
عباس
عیوض زاده
161
 
کارشناس اداره امور مالی
مهدی
محمدی
164
 
کارشناس مسئول آموزش و امور اداری
میر احمد
مختاری
151
 
کارشناس اداره بازرگانی
مرضیه
باباپور
187
 
کارشناس بازرگانی
محمد علي
شجاع نيكو
5234205-7
186
 
دبیرخانه اداره کل
مسعود
باقری
 
دبیرخانه پایانه مرزی نوردوز
اکبر
آقایی
 
دبیرخانه پایانه مرزی جلفا
محمدرضا
دانایی
 
نگهبان
علی
محمدیان
111
 
نگهبان
علیرضا
محمدی
111
 
نگهبان
عوض
رضایی
111
 
كارشناس اداره مديريت راهها
كوروش
آهنگران
041-35234205-7
167
 
كارشناس اداره برنامه و بودجه
سارا
حدودي
 
كارشناس اداره برنامه و بودجه
سارا
سرنج
172
 
كارشناس حمل و نقل کالا
محمد
شباني
5234205-7
194
 
كارشناس آموزش
مير احمد
مختاري
153
 
كارشناس امور اداري
اسد
چوپاني
04135234205
152
 
1 - 30بعدی

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"