پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

سمت

كارشناس رايانه

دسته بندی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام

پريسا

نام خانوادگی

عليزاده نجمي

تلفن مستقیم

5234205

نمابر

 

تلفن داخلی

176

پست الکترونیک

ندارد

سوابق شغلی

 

سوابق تحصیلی

ليسانس

تالیفات

 

عکس

ترتیب

14

FLDLOCATION

اداره كل حمل و نقل و پايان هاي آذربايجانشرقي

FLDEXPERIMENT

 

ضمايم

ایجاد شده از 1393/09/16 03:22 ب.ظ توسط spadmin
آخرین اصلاح در 1394/09/03 12:19 ب.ظ توسط azar-shargh