پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

طی سه ماهه اول سالجاری 911کیلومترازمحورهای مختلف ارتباطی استان آذربایجان شرقی تحت عملیات خط کشی واقع شد


خط کشی911کيلومترازمحورهای ارتباطی آذربايجان شرقی درسه ماهه اول سال 1399

تاریخ انتشار: 1399/04/05

طی سه ماهه اول سالجاری 911کیلومترازمحورهای مختلف ارتباطی استان آذربایجان شرقی تحت عملیات خط کشی واقع شد.رییس اداره ایمنی راه وحریم اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود:باهدف ارتقای ایمنی کاربران جاده ای وبه حداقل رساندن تصادفات درسه ماهه اول امسال19960مترحفاظ وگاردریل درسطح محورهای ارتباطی استان موردنصب وبهسازی قرارگرفته است.عباسعلی شیری گفت: نصب وبهسازی2570عددعلائم اعم ازاخطاری وانتظامی ونصب وبهسازی865مترمربع علائم اطلاعاتی ازدیگر اقدامات این اداره کل دراین بازه زمانی بوده است. وی ادامه داد:درهمین مدت 368کیلومترازراههای ارتباطی استان تحت عملیات اصلاح وایمن سازی شیب شیروانی قرارگرفته اند.عباسعلی شیری گفت ازدیگراقدامات حوزه ایمنی دراین مدت میتوان به آغازعملیات اصلاح تقاطعهای T شکل در8 نقطه ورنگ آمیزی پایه های علائم عمودی به میزان 4175 مترمربع اشاره نمود.وی همچنین ازاجرای عملیات آشکارسازی ورودی تونلهای استان درراستای ارتقای ایمنی وبهبود ترددخبرداد.


مشخصات:
نظرات: *