پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرسه ماهه اول سال1399 شاهدتردد27 هزاردستگاه وسائط نقلیه سنگین باری بودند


تردد 27هزاردستگاه وسائط نقليه سنگين باری از پايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرسه ماهه اول سال1399

تاریخ انتشار: 1399/04/03

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرسه ماهه اول سال1399 شاهدتردد27 هزاردستگاه وسائط نقلیه سنگین باری بودند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوددراین مدت بیش از17هزارو700دستگاه کامیون ایرانی وخارجی از مرزنوردوز و بیش از 9هزارو200دستگاه کامیون ایرانی وخارجی ازمرزجلفاترددکرده اند.اورجعلی علیزاده افزود درهمین مدت میزان واردات وصادرات ازمرزنوردوزحدود195 هزارتن ومیزان کالای ترانزیت ورودی وخروجی ازاین مرز7هزارو500تن بوده است. وی گفت درهمین مدت میزان واردات وصادرات کالا ازمرزجلفا45 هزارو500 تن ومیزان کالای ترانزیت ورودی وخروجی ازاین مرز72 هزارتن بوده است.علیزاده بااشاره به کاهش بیش از90 درصدی ترددمسافردراین مرزها باتوجه به شیوع ویروس کرونا وممنوعیت ومحدودیت ترددمسافردراین مرزها گفت:باتوجه به اهمیت پایانه های مرزی به عنوان محل ورود وخروج مسافران وکالابه کشورودرراستای اجرای دستورالعملهای بهداشتی مقابله باشیوع ویروس کرونا اقداماتی توسط این اداره کل انجام شده است که ازمهمترین آنها می توان به ضدعفونی سالنهای مسافری وتجاری ومحوطه به صورت روزانه, صدورگواهی سلامت به رانندگان باهماهنگی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جلفا, اطلاع رسانی بانصب بنرهشدار وتابلوهای دیجیتالی درخصوص ویروس کرونا درسالن مسافر به سه زبان, برگزاری کلاسهای آموزشی باحضورکارکنان پایانه های مرزی وارایه آموزشهای کنترلی لازم توسط کارشناس اعزامی شبکه بهداشت ودرمان, همکاری باقرنطینه انسانی درپایانه های مرزی وراه اندازی داکت ضدعفونی درمسیرکامیونهای ورودی به کشوردرپایانه های مرزی جلفا ونوردوزاشاره نمود.


مشخصات:
نظرات: *