پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بيش از53ميليون و470هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال 1399 ثبت شد


ثبت بيش از53ميليون و470هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی درسه ماهه اول سال1399

تاریخ انتشار: 1399/03/31

بيش از53ميليون و470هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال 1399 ثبت شد. رییس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به اطلاعات به دست آمده از82دستگاه ترددشمارآن لاين درمحورهای مختلف استان اين آماردرمقايسه بامدت مشابه سال گذشته بابیش از68هزارترددثبت شده 22درصدکاهش یافته است.حسین بلوکی بااشاره به اینکه نام مرکزمدیریت راههابه مرکزمدیریت اطلاعات راهها وحمل ونقل جاده ای تغییریافته گفت همچنین سامانه پاسخگویی تلفنی141 باهدف پاسخگویی به هموطنان به صورت استانی درآذربایجان شرقی راه اندازی شد.وی ادامه دادامکان ارتباط بااپراتورهای استان آذربایجان شرقی درسامانه 141 فراهم شده ومخاطبین می توانند برای اطلاع ازوضعیت راههای استان واعلام رخدادهای جاده ای بااپراتورهای مرکزارتباط برقرارکنندکه این امکان قبلا فقط برای ارتباط باپراتورهای مرکزمدیریت راههای کشورفراهم بود.حسین بلوکی گفت اعلام وضعیت راهها, آب وهوای مسیرها,اعلام انسدادیامحدودیتها راهها,ثبت شکایات دررابطه باخرابی رویه های راه های کشور,ثبت شکایات مسافران حمل ونقل عمومی وثبت شکایات رانندگان بخش حمل ونقل عمومی ازوظایف این سامانه می باشد.او گفت همچنین کاربران جاده ای بانصب نرم افزار141 ووب سایتwww.141.irهم میتوانندازآخرین وضعیت راههاآگاهی پیداکنند. بلوکی گفت درحال حاضرتعداد59 دوربین ثبت تخلفات عبورومرور دراستان فعال بوده و40 دوربین ازاین نوع نیز درحال راه اندازی درمحورهای استان می باشند.وی افزودیک دستگاه توزین درحال حرکت دراستان درحال حاضرفعال بوده و3 دستگاه دیگر نیزدرمحورهای مرند- تبریز,آزادراه تبریز – زنجان وبستان آباد- سراب درسال جاری موردبهره برداری قرارخواهندگرفت .بلوکی همچنین ازفعالیت 7 تابلوی پیام متغیردرمحورهای مختلف استان خبرداد.


مشخصات:
نظرات: *