پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی ازاول تاچهارم فروردین ماه سالجاری62 درصدکاهش یافت


کاهش 62 درصدی ترددخودرودرمحورهای آذربايجان شرقی ازاول تاچهارم فروردين 1399

تاریخ انتشار: 1399/01/05

ترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی ازاول تاچهارم فروردین ماه سالجاری62 درصدکاهش یافت .مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به اطلاعات به دست آمده از82دستگاه ترددشمارآن لاين درمحورهای مختلف استان ازمورخه اول الی چهارم فروردین سال 1399 بیش از296هزارو300 ترددخودروثبت شده است که درمقایسه باترددبیش از782و500 خودرودرمدت مشابه سال 1398به میزان 62 درصدکاهش داشته است.اورجعلی علیزاده گفت ازاول تا29 اسفندسال گذشته نیز بیش از3 میلیون و573 هزار ترددخودرو ثبت شده است که درمقایسه باترددبیش از7 میلیون خودرودر اسفندماه سال1397 به میزان 50 درصدکاهش رانشان می دهد.


مشخصات:
نظرات: *