پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری آستان اذربایجان شرقی آماده جابه جایی مردم استان برای حضوردرمراسم تشییع وخاکسپاری پیکرسردارشهیدحاج قاسم سلیمانی می باشد.


آمادگی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری آذربایجان شرقی برای جابه جایی عزاداران شهیدسردارسلیمانی

تاریخ انتشار: 1398/10/15

ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری آستان اذربایجان شرقی آماده جابه جایی مردم استان برای حضوردرمراسم تشییع وخاکسپاری پیکرسردارشهیدحاج قاسم سلیمانی می باشد.معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزودباهماهنگی های بعمل آمده باانجمنهای صنفی شرکتها وموسسات حمل ونقل مسافری استان آمادگی لازم برای تخصیص تعداد موردنیاز ناوگان مسافری استان برای جابه جایی عزاداران استان به این مراسم انجام شده است.کاظم تیمورزاده گفت بااعلام مراجع ذیربط درمورداعزام زائران این مراسم تعداد ناوگان مسافری موردنیازتامین خواهدشد.لازم به ذکراست تعداد693 دستگاه اتوبوس مسافری درناوگان حمل ونقل عمومی استان فعالیت می کنندکه در9 ماهه سالجاری بیش از4میلیون مسافردرسطح استان باتعداد424هزارسفرراجابه جانموده اند


مشخصات:
نظرات: *