پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: بیش از70 درصد اتوبوس های ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان زیر 15 سال و 38 درصد ناوگان باری بالای 25 سال عمر دارند.


بیش از70 درصد اتوبوس های ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری آذربایجان شرقی زیر 15 سال عمر دارند

تاریخ انتشار: 1398/08/13

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: بیش از70 درصد اتوبوس های ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان زیر 15 سال و 38 درصد ناوگان باری بالای 25 سال عمر دارند. کاظم تیمورزاده درخصوص آخرین وضعیت ناوگان جاده ای آذربایجان شرقی، اظهار کرد: در حال حاضراین استان دارای 40 هزار و 995 راننده است که شامل رانندگان خودروهای باری و اتوبوس می شود. وی بابیان اینکه مجموع ناوگان استان به جزء وانت بارها که دارای کارت هوشمند هستند 25 هزار و 88 دستگاه است، افزود: خودروی سواری 10 سال به بالا، اتوبوس و مینی بوس 15 سال به بالا و ناوگان باری 25 سال به بالا فرسوده محسوب می شود و در این مجموعه 38 درصد ناوگان باری بالای 25 سال، 71 درصد اتوبوسها زیر 15 درصد و75 درصد ناوگان مینی بوس بیش از 15 سال عمر دارند. وی با اشاره به نظارت شبانه روزی برکل ناوگان استان از طریق کمیسیون های مختلف، گفت: در جاده نظارت بر رانندگان به صورت کنترل نامحسوس صورت می گیرد و اگر خلافی دیده شود طبق ماده 11 کمیسیون به تخلفات آنها رسیدگی می شود و درصورتی که این تخلف از سوی شرکتها باشد، طبق کمیسیون ماده 12 موضوع بررسی و رای صادر می شود. تیمورزاده ادامه داد: درابتدا در کمیسیون ماده 12 اگر شرکتی تخلفی کرده باشد تذکر، تکرار مجدد تخلف همراه با جریمه و اگر بازهم ادامه داشته باشد، مدیر می تواند امتیازشرکت را لغو کند و اگرتعداد تخلف افزایش یافت منجر به تعطیلی شرکت خواهد شد. وی به فعالیت 289 شرکت کالا در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و متذکر شد: در حال حاضر 116 شرکت مسافربری در امر جابجایی مسافرفعال هستند، همچنین 69 شرکت ترانزیت نیز بارهای ترازیتی را صادر می کنند. معاونت حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی از فعالیت پنج مرکز معاینه فنی با 6 خط در استان خبرداد و افزود: این مراکز معاینه فنی در شهرستانهای مرند، پایانه بار تبریز، اتوبان تبریز، بستان آباد و بناب فعال هستند. تیمورزاده اضافه کرد: یک مرکز معاینه فنی در شهرستان ملکان نیزبه تازگی مورد موافقت اصولی قرار گرفت و اکثر دستگاهها خریداری و کارهای آن انجام شده است و به زودی به بهره برداری می رسد. وی با بیان اینکه افزایش تعداد مراکز معاینه فنی به 10 خط از جمله برنامه ها است، ادامه داد: در حال حاضر چهارده پایانه مسافربری در استتان فعالیت دارند همچنین پایانه های توزیع بارعادلانه در تبریز، بستان آباد، بناب و میانه مشغول فعالیت است. معاونت حمل و نقل این اداره کل با اشاره به دو پایانه مرزی در جلفا و نوردوز، گفت: تا 30 مهرماه تعداد 16 هزار و 917 دستگاه با تناژ 304 هزار و 506 از بندر امام به استان آذربایجان شرقی بارگیری شد. تیمورزاده در ادامه از رسيدگی به 288مورد تخلفات حمل ونقل درشش ماهه اول سال 98 خبر داد و گفت: طی این مدت ، کمیسیون رسیدگی به تخلفات حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی تعداد 288 مورد تخلفات را مورد بررسی قرارداده واحکام لازم را صادرکرده است. وی عنوان کرد: این کمیسیون ها درقالب کمیسیون ماده 11 تعداد 202 پرونده تخلفات رانندگان وسائط نقلیه سنگین وکمیسیون ماده 12 تعداد 86 مورد تخلفات مربوط به شرکتها وموسسات حمل ونقل کالا و مسافررا مورد رسیدگی قرارداد. وی گفت: دراین مدت تعداد 740 مورد شکایات موارد مختلف مربوط به سامانه شهراه, سامانه رسیدگی به شکایات وزارت راه وشهرسازی, بررسی وجواب لازم داده شده است. تیمورزاده این فعالیتها رادرراستای سالم سازی چرخه حمل نقل استان وارتقای کیفیت ارائه خدمات حمل ونقل کالا ومسافربه مردم برشمرد.


مشخصات:
نظرات: *