پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درطرح پاکسازی محیط های خدمات رسانی به صورت فعال حضوریافت


حضوراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی درطرح پاکسازی محيط های خدمات رسانی

تاریخ انتشار: 1398/08/11

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درطرح پاکسازی محیط های خدمات رسانی به صورت فعال حضوریافت.معاون راهداری این اداره کل بااعلام این خبر افزوددراین طرح که بامشارکت بهداشت محیط استان برگزار میشودهمکاران اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درمرحله اول طرح باحضوردرمحورتبریز –صوفیان اقدام به پاکسازی حاشیه راهها ازضایعات وزباله های پلاستیکی نمودند.غلامرضارسولزاده گفت دراین طرح که باحضوردستگاههای ذی ربط برگزارمی شودطی سه شنبه های آخرهرماه رزمایش پاکسازی محیطهای مختلف خدمات رسانی وشهری وروستایی وجاده ای انجام می گیرد.وی گفت بابرنامه ریزی های انجام گرفته این طرح درمحورهای مختلف استان انجام خواهدیافت.


مشخصات:
نظرات: *