پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

میزان جابه جایی بارتوسط ناوگان حمل ونقل کالای استان آذربایجان شرقی 13درصد طی شش ماهه اول سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت


ميزان جابه جايي باراستان آذربايجان شرقی 13درصدطی شش ماهه اول سال1398افزايش يافت

تاریخ انتشار: 1398/07/10

میزان جابه جایی بارتوسط ناوگان حمل ونقل کالای استان آذربایجان شرقی 13درصد طی شش ماهه اول سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای بااعلام این خبرافزود طی شش ماهه اول امسال بیش از5/9 میلیون تن بارتوسط این ناوگان حمل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود13 درصدافزایش داشته است.اورجعلی علیزاده گفت درشش ماهه اول سالجاری تعداد702 هزارو440برگ بارنامه صادرشده است . وی ادامه داددرهمین مدت ناوگان حمل ونقل مسافراستان بیش از2میلیون و700هزارمسافررادرمسیرهای درون وبرون استانی باتعدادبیش از280 هزار سفراعم ازاتوبوس,مینی بوس وسواری جابه جاکرده است. لازم به ذکراست درحال حاضرتعدادناوگان باری سنگین دارای کارت هوشمنداستان 24هزارو714دستگاه وتعدادرانندگان حوزه حمل ونقل باردارای کارت هوشمنداستان32هزارو663 نفرمیباشد.


مشخصات:
نظرات: *