پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

درنه ماهه اول سالجاری بیش از202 میلیون و765هزار ترددخودرو درمحورهای مختلف استان ثبت شده است


افزايش 15 درصدی تردد طی نه ماهه اول 1397 درمحورهای آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1397/10/09

درنه ماهه اول سالجاری بیش از202 میلیون و765هزار ترددخودرو درمحورهای مختلف استان ثبت شده است.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوداین آماردرمقایسه با مدت مشابه سال1396 به میزان15 درصدافزایش داشته است.اورجعلی علیزاده گفت طبق اطلاعات دريافتي از 82 دستگاه ترددشمار آنلاين مستقر در محورهاي استان ازکل ترددثبت شده 16 درصدمربوط به وسایل نقلیه سنگین و84 درصدمربوط به وسایل نقلیه سبک بوده است. وی ادامه داد: طی این مدت محورهای رفت وبرگشت تبریز- ایلخچی بابیش از33میلیون و330هزارتردد,تبریز- صوفیان بابیش از14میلیون و431هزارترددو ایلخچی –آذرشهربابیش از10میلیون و699هزارتردد به ترتیب محورهای دارای بیشترین تردددراستان بوده اند.


مشخصات:
نظرات: *