پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

سومين همايش تردد ايمن و سالم در سفرهاي برون شهري با شعار اصلاح رفتارهاي ترافيكي درشهرستان ملکان آذربايجان شرقی برگزارشد.


سومين همايش ترددايمن وسالم باشعار اصلاح رفتارهای ترافيکی درملکان برگزارشد

تاریخ انتشار: 1397/08/24

سومين همايش تردد ايمن و سالم در سفرهاي برون شهري با شعار اصلاح رفتارهاي ترافيكي درشهرستان ملکان آذربايجان شرقی برگزارشد. در اين همايش كه باهمکاری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی وفرمانداری شهرستان ملکان برگزارشد 150 نفر از ساكنان روستاهاي پر جمعيت شهرستان حضور داشتند .دراین همایش به موضوع تصادفات رانندگي و عوامل دخيل در آن و نحوه تاثير انسان و رفتارهاي او در تصادفات پرداخته شد و بطور خاص براي موتورسيكلت سواران آموزشهاي تخصصي در خصوص نحوه تردد در راهها و ملاحظات مربوط به آن و نكات ايمني موثر بر تردد بيان شد. در انتهاي همايش به 100 نفر از موتورسواران كلاه ايمني، بروشور و شبرنگ به صورت رايگان داده شد.لازم به ذکراست این سومین همایش باموضوع ایمنی ترددبا محوریت ارتقای ایمنی راکبین موتورسیکلت است که برای سومین سال متوالی دراین شهرستان برگزارمیشود.


مشخصات:
نظرات: *