پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

روزملی ایمنی حمل ونقل بابرنامه های مختلف دراستان آذربایجان شرقی برگزارشد


روزملی ايمنی حمل ونقل بابرنامه های مختلف درآذربايجان شرقی برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1397/02/09

روزملی ایمنی حمل ونقل بابرنامه های مختلف دراستان آذربایجان شرقی برگزارشد.درروزهفتم اردیبهشت که ازطرف شورای فرهنگ عمومی به عنوان روزملی ایمنی حمل ونقل نام گذاری شده بود بابرنامه ریزی وهماهنگی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی واداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانهای استان برنامه های مختلفی درراستای ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای برگزارشد. ازمهمترین برنامه های اجراشده دراین روز میتوان به استقرارگشتهاوماشین آلات راهداری درنقاط مختلف محورهای پرتردداستان,توزیع برچسب وبروشورهای ایمنی تردددرآزادراه تبریز- زنجان همزمان بااین روز,کنترل ناوگان حمل ونقل عمومی بارومسافر وبیان نکات ایمنی به رانندگان,بازدیدازمراکزمعاینه فنی ماشین آلات سنگین ونصب برچسب ایمنی برروی خودروهای سنگین,میثاق صنف حمل ونقل عمومی مسافراستان درخصوص ایمنی ترددجاده ای درپایانه مسافری مرکزی تبریز,حضورکارکنان اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانهای مختلف استان درنمازجمعه بالباسهای راهداری,نواختن زنگ ایمنی به صورت نمادین درمدرسه روستای علی آبادشهرستان هشترود, اجرای طرحهای ارتقای ایمنی مدارس حاشیه راهها,تردد راکبین موتورسیکلت ووانت بارها درشهرستانهای مختلف استان وچاپ پوسترويژه روزملی ایمنی حمل ونقل درجرایدکثیرالانتشاراستان ونصب بنراین روزدرتابلوهای اطلاع رسانی وپلهای عابرپیاده محورهای مختلف استان اشاره نمود.لازم به ذکراست فعالیتهای اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانهای استان دراین روزچشمگیربوده وهرکدام بنا به موقعیت وامکانات خوداقدام به اجرای برنامه های ويژه این روزدرحوزه خودنمودند.


مشخصات:
نظرات: *