پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه منتخب در ارائه خدمات برتر درجشنواره شهیدرجایی این استان برگزیده شد


اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی دستگاه منتخب درارائه خدمات برترجشنواره شهيدرجايی

تاریخ انتشار: 1398/06/20

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه منتخب در ارائه خدمات برتر درجشنواره شهیدرجایی این استان برگزیده شد.درارزیابی انجام گرفته توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اذربایجان شرقی درشاخص های عمومی واختصاصی سال 1397این اداره کل موفق به کسب این عنوان درمیان 55 دستگاه حاضردرارزیابی گردید.تندیس ولوح تقدیردستگاه منتخب درمراسم تجلیل ازدستگاههای اجرایی برتر استان درجشنواره شهیدرجایی باحضورنماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز واستاندار اذربایجان شرقی به مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اهداشد.


مشخصات:
نظرات: *