پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باتشکیل ستاداربعین آماده ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی می باشد


آمادگی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی برای خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی

تاریخ انتشار: 1398/05/12

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باتشکیل ستاداربعین آماده ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی می باشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود:باصدورحکم استاندارآذربایجان شرقی به این اداره کل به عنوان عضوورییس کمیته حمل ونقل ستاداربعین حسینی استان برنامه ریزی لازم برای تشکیل ستاداربعین وهماهنگی اجرای اقدامات لازم اغازشد.اورجعلی علیزاده ادامه داددراین راستا ستاداربعین باحضوراداره کل وانجمنهای صنفی حمل ونقل مسافری استان تشکیل وتصمیمات لازم اتخاذشد.وی گفت ازمهمترین اقدامات درحال انجام این ستاد میتوان به رفع نواقصات راههای مواصلاتی مسیرکاروان های زائرین اربعین,حضورنمایندگان حمل ونقل استان درمرزاعلامی استان برای هماهنگی های لازم,تاکیدبرارتقای ایمنی ناوگان عمومی حمل ونقل مسافراستان دراین ایام ونظارت مستمربراین ناوگان وهماهنگی اعزام ناوگان مسافری اشاره نمود.لازم به ذکراست درایام اربعین سال1397 ناوگان حمل ونقل مسافراستان با تعداد 522 سرویس 16716 نفر زائرحسینی راازمرزمهران جابه جا نمود.


مشخصات:
نظرات: *