پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

همایش (نمازگام اول سفرایمن)بامحوریت گسترش فرهنگ نماز درسفرهای جاده ای درتبریزبرگزارشد.


همايش( نماز گام اول سفرايمن)بامحوريت گسترش فرهنگ نماز درسفرهای جاده ای برگزارشد

تاریخ انتشار: 1398/04/24

همایش (نمازگام اول سفرایمن)بامحوریت گسترش فرهنگ نماز درسفرهای جاده ای درتبریزبرگزارشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل چاده ای آذربایجان شرقی دراین همایش گفت:استان آذربایجان شرقی بعنوان یکی ازقطبهای حمل ونقل کشوربرزیرساختهای سفرهای جاده ای نظارت می کند.اورجعلی علیزاده افزود براین اساس درسطح استان 40واحدمجتمع خدماتی رفاهی بین راهی وجودداردکه مجهزبه به نمازخانه میباشد و19واحدنیز دردستورکاراست که به این تعداداضافه خواهدشد. وی اضافه کرد: دوپایانه مرزی و13پایانه مسافری ویک پایانه بار دراستان دارای نمازخانه می باشند که درحدامکان همه آنهاتجهیزشده اند. رییس دفتر نماینده ولی فقیه دراستان بااشاره به سخنان حضرت علی (ع) به استاندار وقت براهمیت نمازتاکیدکردوگفت وظیفه سنگینی برعهده مسئولین است که بهترین شرایط رابرای نمازگزاران مهیاکنند وسعی نمایند همه جوانب دررابطه باادای فرضیه نمازدرسفرهای جاده ای رعایت شود. رییس ستاداقامه نماز استان نیز باتبریک ولادت امام رضابراهمیت بجااوردن نماز,زندگی امام صادق رامثال زده وگفت باید زندگی ایشان راالگوی خودقرارداده که باید سفرخودرابانمازبیمه کرده و باایمنی کامل باعث شادی خودوجامعه باشیم. دراین همایش که باحضورمسئولان ستادی وشهرستانی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای,تشکلهای صنفی حمل ونق کالا,مسافر,بین المللی ورانندگان,مدیران مجتمعهای خدماتی ورفاهی ورابطان نماز برگزارشددوکارگاه آموزشی با محوریت نماز وسبک زندگی اسلامی اجراشد.همچنین درانتهای مراسم از رابطان نمونه نمازاداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانها,مدیرنمونه مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی , بانوان نمونه درحوزه عفاف وحجاب اداره کل راهداری وحمل ونقل استان وتعدادی ازفرزندان همکاران که به سن تکلیف رسیده اندبااهدای لوح تقدیرقدردانی شد.لازم به ذکراست این همایش توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باهمکاری ستاداقامه نمازاستان برگزارشد.


مشخصات:
نظرات: *