پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بيش از68ميليون و382هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال 1398 ثبت شد


ثبت بيش از68ميليون و382هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی درسه ماهه اول سال1398

تاریخ انتشار: 1398/04/05

بيش از68ميليون و382هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال 1398 ثبت شد. مديركل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به اطلاعات به دست آمده از82دستگاه ترددشمارآن لاين درمحورهای مختلف استان اين آماردرمقايسه بامدت مشابه سال1397 تغییرمحسوسی نداشته است.اورجعلی علیزاده گفت ازکل ترددثبت شده 15درصدمربوط به وسايل نقليه سنگين و85 درصدمربوط به وسايل نقليه سبک بوده است.وي محورهاي رفت وبرگشت تبريز- ایلخچی بابیش از11میلیون و400هزار ,تبريز- صوفيان بابیش از5میلیون و268هزار,ایلخچی- آذرشهر بابیش از3میلیون و316هزارو محوربناب – مراغه رابابیش ازیک میلیون و 498هزارتردد, پرترددترين محورهاي استان درسه ماهه اول سالجاری اعلام نمود.


مشخصات:
نظرات: *