پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هوراندآذربایجان شرقی به عنوان 21 امین اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانی این اداره کل تشکیل شد


اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هوراندآذربایجان شرقی تشکیل شد.

تاریخ انتشار: 1398/04/03

اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هوراندآذربایجان شرقی به عنوان 21 امین اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانی این اداره کل تشکیل شد.درمراسم تشکیل این اداره که نماینده مردم شهرستانهای هوراند,کلیبروخداآفرین درمجلس شورای اسلامی ,امام جمعه ,فرماندار وجمعی ازمسئولین این شهرستان ومدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی حضورداشتندرسول اسلامی به عنوان سرپرست این اداره منصوب شد.شهرستان هورانددرشرق آذربایجان شرقی طی سال گذشته طبق تقسیمات کشوری به عنوان بیست ویکمین شهرستان استان معرفی شدواداره راهداری وحمل ونقل جاده ای به عنوان یکی ازاولین ادارات این شهرستان تشکیل وفعالیت خودرااغازنمود.همچنین درحاشیه این مراسم حاضران ازمحورهای این شهرستان وفعالیت های راهداری درحال انجام درآنها بازدیدنمودند.


مشخصات:
نظرات: *