پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای که به همراه وزیر راه وشهرسازی وسایرمعاونین این وزارتخانه به استان آذربایجان شرقی سفرکرده بود ازمحورهای مختلف این استان بازدیدنمود


بازديد معاون راهداری سازمان ازمحورهای مختلف استان آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1398/03/25

.حیدرمطاعی به عنوان نماینده وزیر راه وشهرسازی به همراه مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی وفرماندار میانه ازمحورهای مختلف این شهرستان درجنوب این استان بازدیدنمود.وی دراین برنامه از ورودی شهرستان میانه, وپل قوری چای, وضعیت راههای روستایی وعملیات روکش آسفالت محورمیانه – سرچم واحداث بانددوم این محوربازدیدوجهت رفع موانع وتسریع رونداجرای پروژه ها دستورات لازم را صادرنمود. لازم به ذکراست معاون راهداری سازمان همچنین به همراه وزیر راه وشهرسازی واستاندار آذربایجان شرقی ازپروژه های چهارخطه نمودن محورتبریز- اهر, محوربستان آباد- سراب,محورهشترود – مراغه ,پل بزرگ میدان معلم بناب,محورمرند جلفا ومرند- ایواوغلی محورصوفیان- شبستر وآزادراههای دردست احداث این استان بازدیدنمود.


مشخصات:
نظرات: *