پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ناوگان حمل ونقل عمومی کالای استان 15354 تن نهاده های دامی رابه مقصدآذربایجان شرقی حمل نمود


ناوگان حمل ونقل کالای استان 15354 تن نهاده های دامی راازبندرامام به آذربايجان شرقی حمل نمود

تاریخ انتشار: 1398/03/11

ناوگان حمل ونقل عمومی کالای استان 15354 تن نهاده های دامی رابه مقصدآذربایجان شرقی حمل نمود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود باتوجه به دپوی37500تن سهمیه نهاده های دامی آذربایجان شرقی دربندرامام استان خوزستان باهماهنگی انجمن های صنفی شرکتها وموسسات حمل ونقل کالا ورانندگان وسائط نقلیه سنگین سراسراستان مقررشددراسرع وقت بابسیج کامیون ها ورانندگان وسائط نقلیه سنگین واعزام آنها به جنوب کشورسهمیه نهاده های دامی استان برای تامین کالاهای اساسی موردنیازمردم به مقصد استان حمل شود.اورجعلی علیزاده گفت: : تیمی متشکل ازمعاون حمل ونقل این اداره کل ونمایندگان صنوف حمل ونقل برای نظارت برچگونگی حمل این محموله ها به بندرامام اعزام شدندوازمورخه 2 الی 8 خردادتعداد853 کامیون 15354تن نهاده های دامی رابه مقصداستان بارگیری نمودندوبقیه این محمولات نیزدراسرع وقت توسط این ناوگان به استان حمل خواهندشد.وی ادامه داد:20 کامیون اعزامی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای نیزبه عنوان پشتیبان ناوگان حمل ونقل عمومی باراستان به بندرامام اعزام شده اند.


مشخصات:
نظرات: *