پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بیست کامیون ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی برای حمل نهاده های دامی سهیمه استان به بندرامام خوزستان اعزام شد


اعزام20کاميون ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی برای حمل نهاده های دامی استان ازبندرامام

تاریخ انتشار: 1398/03/07

بیست کامیون ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی برای حمل نهاده های دامی سهیمه استان به بندرامام خوزستان اعزام شد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود:باتوجه به دپوی سهمیه نهاده های دامی آذربایجان شرقی دربندرامام استان خوزستان باهماهنگی انجمن های صنفی شرکتها وموسسات حمل ونقل کالا ورانندگان وسائط نقلیه سنگین سراسراستان مقررشددراسرع وقت بابسیج کامیون ها ورانندگان وسائط نقلیه سنگین واعزام آنها به جنوب کشورسهمیه نهاده های دامی استان برای تامین کالاهای اساسی موردنیازمردم به مقصد استان حمل شود.اورجعلی علیزاده گفت :20 کامیون اعزامی استان نیزبه عنوان پشتیبان ناوگان حمل ونقل عمومی باراستان به بندرامام اعزام شده اند.


مشخصات:
نظرات: *