پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

استاندارآذربایجان شرقی از اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای ارائه خدمات مناسب درایام سفرهای نوروزی به مسافران قدردانی نمود


تجليل ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی توسط استانداردرستادخدمات سفر

تاریخ انتشار: 1398/02/15

استاندارآذربایجان شرقی از اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای ارائه خدمات مناسب درایام سفرهای نوروزی به مسافران قدردانی نمود.درمراسمی که منظور تجلیل ازخادمان سفراستان باحضورمقامات استانی ودستگاههای فعال درحوزه خدمات رسانی ایام نوروز1398 برگزارشدازمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ورییس کمیته خدمات حمل ونقل ستاداجرایی خدمات سفراستان بااهدای لوح وتندیس ويژه قدردانی شد.دربخشی ازاین لوح به امضای استاندارآذربایجان شرقی آمده است: لازم میدانم بااهدای این لوح سپاس ازخدمات صادقانه جنابعالی درراستای تعالی نام بلند ایران وتوسعه گردشگری استان سربلندآذربایجان شرقی درستاداجرایی خدمات سفرقدردانی نمایم.


مشخصات:
نظرات: *