پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بيش از258ميليون و976هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سال1397 ثبت شد.


ثبت بيش از258ميليون و976هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درسال1397

تاریخ انتشار: 1398/01/24

بيش از258ميليون و976هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سال1397 ثبت شد. مديركل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به اطلاعات به دست آمده از82دستگاه ترددشمارآن لاين درمحورهای مختلف استان اين آماردرمقايسه بامدت مشابه سال1396 باثبت بیش از230 ميليون و171هزارتردد 17درصدافزايش داشته است.اورجعلی علیزاده گفت ازکل ترددثبت شده 17درصدمربوط به وسايل نقليه سنگين و83 درصدمربوط به وسايل نقليه سبک بوده است.وي محورهاي رفت وبرگشت تبريز- ایلخچی بابیش از43میلیون و500هزار ,تبريز- صوفيان بابیش از18میلیون و500هزاروایلخچی- آذرشهر رابابیش از13میلیون و700هزارتردد, پرترددترين محورهاي استان درسال1397اعلام نمود.


مشخصات:
نظرات: *