پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بیش از16میلیون و400هزارتردددرایام اجرای طرح نوروزی سال 1398 از25 اسفندسال1397 الی 16فروردین 1398 درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی ثبت شده است


ثبت بيش از16 ميليون و400هزار تردددرمحورهای آذربايجان شرقی درايام نوروزسال1398

تاریخ انتشار: 1398/01/17

بیش از16میلیون و400هزارتردددرایام اجرای طرح نوروزی سال 1398 از25 اسفندسال1397 الی 16فروردین 1398 درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود طبق اطلاعات دريافتي از 82 دستگاه ترددشمار آنلاين مستقر در محورهاي استان دراین مدت 16میلیون و466هزارو12 ترددثبت شده است اورجعلی علیزاده گفت دراین مدت روزهای 15 و 4فروردین به ترتیب بابیش از913هزارترددو877هزارترددپرترددترین روزهای این ایام بودند. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزوددرایام اجرای طرح نوروزی سالجاری تا16 فروردین 258 هزارمسافر با24594 سفرتوسط ناوگان حمل ونقل عمومی مسافراستان اعم ازاتوبوس,مینی بوس وسواری جابه جاشده اند.وی گفت درهمین مدت بیش از78 هزارو300مسافرایرانی وخارجی ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز ترددکرده اندکه ازاین تعداد 42هزارو281مسافرازپایانه مرزی جلفا و36هزارو44مسافرازپایانه مرزی نوردوز ترددنموده اند.


مشخصات:
نظرات: *