پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بیش ازهفت میلیون تردددرایام اجرای طرح نوروزی سال 1398 از25 اسفندسال1397 الی 4فروردین 1398 درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی ثبت شده است.


ثبت بيش ازهفت ميليون تردددرمحورهای آذربايجان شرقی درايام نوروزسال1398

تاریخ انتشار: 1398/01/05

بیش ازهفت میلیون تردددرایام اجرای طرح نوروزی سال 1398 از25 اسفندسال1397 الی 4فروردین 1398 درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود طبق اطلاعات دريافتي از 82 دستگاه ترددشمار آنلاين مستقر در محورهاي استان دراین مدت 7میلیون و96هزارو608 ترددثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصدافزایش داشته است.اورجعلی علیزاده گفت دراین مدت روزهای 4 فروردین و27 اسفندبه ترتیب بابیش از877هزارترددو850هزارترددپرترددترین روزهای این ایام بودند. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزوددرایام اجرای طرح نوروزی سالجاری تا4 فروردین بیش از109 هزارمسافر با10676 سفرتوسط ناوگان حمل ونقل عمومی مسافراستان اعم ازاتوبوس,مینی بوس وسواری جابه جاشده اند.وی گفت درهمین مدت بیش از40 هزارو300مسافرایرانی وخارجی ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز ترددکرده اندکه ازاین تعداد 23هزارو600 مسافرازپایانه مرزی جلفا و16هزارو700مسافرازپایانه مرزی نوردوز ترددنموده اند.


مشخصات:
نظرات: *