پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بهره برداری از پروژه روکش آسفالت محور جاجان-مسقران شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی آغازشد


بهره برداری ازپروژه روکش آسفالت محورجاجان – مسقران ورزقان آذربايجان شرقی همزمان بادهه فجرآغازشد.

تاریخ انتشار: 1397/11/16

بهره برداری از پروژه روکش آسفالت محور جاجان-مسقران شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی آغازشد.این پروژه بطول 6 کیلومترو با عرض 10/6 متر، ضخامت 5/2 سانتی متر و با اعتباری بالغ بر4میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی و حدود 9 کیلومتر از مسیر نیز از محل قرارداد اداره کل راه و شهرسازی ، در سالجاری اجرا گردیده است.درمراسم بهره برداری ازاین پروژه امام جمعه وفرماندارشهرستان ورزقان,رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای وجمعی ازمسئولان این شهرستان حضورداشتند.


مشخصات:
نظرات: *