پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بهره برداری ازپروژه روشنایی ورودی شهراهراستان آذربایجان شرقی همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی آغازشد


بهره برداری ازپروژه روشنايي ورودی شهراهرآذربايجان شرقی همزمان بادهه فجرآغازشد.

تاریخ انتشار: 1397/11/16

بهره برداری ازپروژه روشنایی ورودی شهراهراستان آذربایجان شرقی همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی آغازشد.دراین پروژه که به طول 3 کیلومتردرورودی این شهراجراشده است تعداد62عددپایه روشنایی با40 عددچراغ حبابی دوچراغه و32 عددچراغ حبابی یک چراغه وجمعا102عددچراغ حبابی نصب ومورداستفاده قرارگرفته است.این پروژه با7میلیاردریال ازاعتبارات سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای به بهره برداری رسیده است.درمراسم افتتاح این پروژه مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان,فرمانداراهروجمعی ازمدیران ومسئولان شهرستان حضورداشتند.


مشخصات:
نظرات: *