پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درنمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران حضوریافت


حضوراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی درنمايشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی

تاریخ انتشار: 1397/11/13

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درنمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران حضوریافت.دراین نمایشگاه که توسط استانداری آذربایجان شرقی به صورت متمرکز درمحل سالن اجتماعات مصلی بزرگ تبریز طی روزهای دهه فجرانقلاب اسلامی ایران برگزارشددستگاهها ونهادهای مختلف دستاوردهای حوزه خوددرچهل سال انقلاب اسلامی رابرای عموم مردم به نمایش گذاشتند.اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان نیزدراین نمایشگاه دربخش امورزیربنائی وعمران دستاوردهای خودرادرحوزه های مختلف مانندنگهداری راه و راهداری زمستانی,حمل ونقل بین المللی وترانزیت وپایانه های مرزی جلفا ونوردوز,مرکزمدیریت راهها وهوشمندسازی جاده ها,سامانه های اطلاع رسانی جاده ای,مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی وحمل ونقل جاده ای اعم ازمسافروباردرمعرض نمایش گذاشت.همچنین به موازات این نمایشگاه وب سایت دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی دراستان آذربایجان شرقی راه اندازی گردید.


مشخصات:
نظرات: *