پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

درایام زمستان سالجاری 80 هزارکیلومترازراههای استان آذربایجان شرقی توسط اکیپهای راهداری برف روبی شد.


برفروبی 80هزارکيلومترراهها ی استان درايام راهداری زمستانی سال 1397

تاریخ انتشار: 1397/11/07

درایام زمستان سالجاری 80 هزارکیلومترازراههای استان آذربایجان شرقی توسط اکیپهای راهداری برف روبی شد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزوددرعملیات راهداری زمستانی سالجاری درکلیه محورهای استان بیش از30 هزارتن شن ونمک مورداستفاده قرارگرفته است.اورجعلی علیزاده گفت دراین ایام 17 مرحله برف روبی درمحورهای استان انجام گرفته است.وی تعداد ماشین آلات سبک وسنگین درگیردر عملیات راهداری زمستانی را568 دستگاه اعلام نموده و گفت:این568 دستگاه شامل بلدوزر,لودر,گریدر,کامیون ,برف خور,نمک پاش,تراکتور وسایردستگاههای سبک وسنگین است که برای طرح راهداری زمستانی تجهیزشده اند.علیزاده گفت تعداد1035 نفرعوامل راهداری زمستانی تعدادنفرات درگیر دربرف روبی درهرموردبوده اند.وی راههای تحت پوشش برف روبی استان رابیش از 14000کیلومتر برشمرد وگفت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درراستای وظایف ذاتی خودبابسیج همه جانبه همکاران وبکارگیری کلیه امکانات واستقراردرمسیرهای حوزه استحفاظی وافزایش گشت های راهداری به ويژه درمحورهای پرترددنسبت خدمات رسانی به مترددین جاده ها اقدام نموده است.وی همچنین به پاسخگویی 24 ساعته به هموطنان ازطریق تلفن گویای 141درخصوص وضعیت راهها وشرایط آب وهوایی اشاره نمود.


مشخصات:
نظرات: *