پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ستاداقامه نمازواستانداری اذربايجان شرقی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تقدیرنمودند


تقديرستاداقامه نماز آذربايجان شرقی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان

تاریخ انتشار: 1397/10/29

ستاداقامه نمازواستانداری اذربايجان شرقی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تقدیرنمودند.درجلسه ستاداقامه نمازاستان که باحضورنماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز, استاندار آذربایجان شرقی و جمعی ازمدیران ومسئولان برگزارشدازمدیرکل ورییس شورای اقامه نماز ,دبیر ورابط شورای اقامه نماز اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان به جهت ترویج وتوسعه فرهنگ نورانی نمازدرسال 1396با اهدای لوح تقدیرقدردانی شد.


مشخصات:
نظرات: *