پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بهره برداری ازچهارپروژه راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی همزمان باهفته دولت سالجاری آغازخواهدشد


بهره برداری از4 پروژه راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی درهفته دولت آغازخواهدشد.

تاریخ انتشار: 1397/05/29

بهره برداری ازچهارپروژه راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی همزمان باهفته دولت سالجاری آغازخواهدشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باعلام این خبرافزوداین طرحها که به منظورایمن سازی وارتقای کیفیت تردددرسطح جاده های استان توسط این اداره کل اجراشده است شامل لکه گیری وروکش آسفالت محوراهر- کلیبر به طول16 کیلومتر,اجرای اسکراب سیل آزادراه تبریز- زنجان به طول 30 کیلومتر, اجرای ماسه آسفالت محور ورزقان – اهر به طول 20 کیلومتر وتعمیرات اساسی پل خواجه درشهرستان هریس میباشد.منوچهرسلمان زاده اعتبارهزینه شده برای اجرای این پروژه ها را119 میلیاردریال اعلام نمود.


























مشخصات:
نظرات: *