پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رزمایش طرح ترافیکی وسفرنوروزی سال1397 استان آذربایجان شرقی برگزارشد


رزمایش طرح ترافیکی وخدمات سفرنوروزی سال1397 استان آذربایجان شرقی برگزارشد

تاریخ انتشار: 1396/12/26

رزمایش طرح ترافیکی وسفرنوروزی سال1397 استان آذربایجان شرقی برگزارشد.معاون امورعمرانی استانداری آذربایجان شرقی دراین رزمایش با تبریک فرارسیدن سال جدید برآمادگی دستگاههای مسئول دراجرای مطلوب طرح ترافیکی نوروزی سال1397تاکیدنمود.صادق پورمهدی افزود:هماهنگی دستگاههای ذی ربط درارتقای ایمنی ترددجاده ای بسیارمهم میباشدوعلاوه برآن رعایت مواردایمنی توسط مسافران ورانندگان دراین ایام درکاهش تصادفات رانندگی حائزاهمیت میباشد.اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی نیزدراین رزمایش گوشه ای ازآمادگی نیروها وماشین آلات خودبرای ایام تعطیلات نوروزی را به نمایش گذاشت..لازم به ذکراست این رزمایش همزمان باسراسرکشور باحضورماشین آلات سبک وسنگین راهداری,اکیپهای پلیس راه,هلال احمر,اورژانس,شرکت گاز وامدادخودرو برگزارشد


مشخصات:
نظرات: *