پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

درایام زمستان سالجاری 24 هزارکیلومترازراههای استان اذربایجان شرقی توسط اکیپهای راهداری برف روبی شد.


برفروبی 24هزارکيلومترراهها ی استان درايام راهداری زمستانی سال 1396

تاریخ انتشار: 1396/11/11

درایام زمستان سالجاری 24 هزارکیلومترازراههای استان اذربایجان شرقی توسط اکیپهای راهداری برف روبی شد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزوددرعملیات راهداری زمستانی سالجاری درکلیه محورهای استان10 هزارتن شن ونمک مورداستفاده قرارگرفته است.منوچهرسلمان زاده گفت دراین ایام تعداد825 مسافرتوسط نیروهای راهداری این اداره کل درراهدارخانه ها اسکان یافته وبه 430 خودروی درراه مانده امدادرسانی شده است.وی تعداد ماشین آلات سبک وسنگین درگیردر عملیات راهداری زمستانی را671 دستگاه اعلام نموده و گفت:این 671 دستگاه شامل بلدوزر,لودر,گریدر,کامیون ,برف خور,نمک پاش,تراکتور وسایردستگاههای سبک وسنگین است که برای طرح راهداری زمستانی تجهیزشده اند.منوچهرسلمان زاده گفت تعداد922 نفرعوامل راهداری زمستانی شامل نیروی انسانی ثابت,فصلی وپشتيبان در 50 باب راهدارخانه ثابت و91 اکیپ راهداری برای خدمات رسانی به کاربران جاده ای ساماندهی شده اند.وی راههای تحت پوشش برف روبی استان رابیش از 14000کیلومتر برشمرد وگفت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درراستای وظایف ذاتی خودبابسیج همه جانبه همکاران وبکارگیری کلیه امکانات واستقراردرمسیرهای حوزه استحفاظی وافزایش گشت های راهداری به ويژه درمحورهای پرترددنسبت خدمات رسانی به مترددین جاده ها اقدام نموده است.وی همچنین به پاسخگویی 24 ساعته به هموطنان ازطریق تلفن گویای 141درخصوص وضعیت راهها وشرایط آب وهوایی اشاره نمود.


مشخصات:
نظرات: *