پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده مردم شهرستانهای کلیبر,هوراندوخداآفرین ازمحورهای مواصلاتی این شهرستانها بازدیدنمود


بازديدازمحورهای مواصلاتی شهرستان کلیبر

تاریخ انتشار: 1396/08/16

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده مردم شهرستانهای کلیبر,هوراندوخداآفرین ازمحورهای مواصلاتی این شهرستانها بازدیدنمود.دراین برنامه عملیات انجام گرفته برای بهسازی راههای این شهرستانها ونواقص موجوددرآنها موردبازدید مسئولان قرارگرفت ومقررشداقدامات لازم برای ادامه روندترمیم وبهسازی جاده های مختلف این منطقه صورت گیرد.لازم به ذکراست شهرستانهای کلیبر,هوراندوخداآفرین درشرق وشمال شرقی استان آذربایجان شرقی قرارگرفته وراههای آنها جزو مناطق برف گیراستان میباشند.


مشخصات:
نظرات: *