پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازدید مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان وفرماندهی پلیس راه انتظامی استان از وضعیت ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافران

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی در راستای بررسی وضعیت ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافران استان وارزیابی چالش های موجودمدیرکل حمل ونقل جاده ای استان بهمراهی فرمانده پلیس راه روز چهارشنبه 22/6/96 با حضور در پاسگاه پلیس راه تبریز –زنجان بازدید از ناوگانهای عمومی بعمل آوردند . بنا به گزارش در این بازدید اسناد مثبته مربوط رانندگان ناوگان؛ وضعیت ایمنی ناوگان ؛وضعیت رفاه حال مسافران کنترل گردید. در ادامه این بازدید ضمن ارائه تذکرات لازم به رانندگان ناوگان عمومی حمل ونقل در خصوص ارتقا ایمنی وافزایش کیفیت خدمات مسافران به فرماندهی پلیس راه استان هماهنگی های لازم به عمل آمد.


مشخصات:
نظرات: *