پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

احداث ساختمان اداری جدیداداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی سرعت مي گيرد


احداث ساختمان اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی سرعت می گيرد.

تاریخ انتشار: 1396/06/08

احداث ساختمان اداری جدیداداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی سرعت مي گيرد.مدیرکل دفترفنی وامورپیمانهای سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای دربازدیدیک روزه خودازآذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزودباتوجه به اهمیت بالای استان آذربایجان شرقی درسطح کشوربرای سازمان ,بااختصاص اعتبارمناسب رونداحداث ساختمان جدیداداری این اداره کل تسریع میشود.بابک طالبی همچنین درجلسه ای باحضورمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان,مدیران پایانه های مرزی جلفا ونوردوزورییس اداره پیمان ورسیدگی این اداره کل بابررسی طرح جامع این دوپایانه مرزی برتسریع دراجرای آن تاکیدنمود. بازدیدازمحوطه ماشین آلات راهداری اداره کل ازدیگربرنامه های مدیرکل دفترفنی وامورپیمانهای سازمان درتبریز بود.


مشخصات:
نظرات: *