پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجلسه طرفداران ایمنی راهها در استان آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار:

جلسه طرفداران ایمنی راهها امرور پنجشنبه 19/5/96 در محل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان با حضور اعضا تشکیل شد . در این جلسه مهندس اثنی عشری نماینده جمعیت راهها در استان گزارشی از عملکردانجمن ارائه داد . وی اهداف انجمن را مشخص کردن زمان برای همایشها بصورت تخصصی که در همین راستا به برگزاری موفق همایش در ملکان اشاره کردن ؛راغب کردن مردم برای مشارکت حداکثری ؛ برگزاری نشست ها و مشارکت درآن ؛عضو گیری حداکثری حامیان مالی ومعنوی که این موضوع مسله مهم میباشد از جمله دیگر اقدامات دراین رابطه ایجاد ساختارو تشکیلات میباشد. در ادامه هریک اعضا به بیان نقطه ونظرات خود پرداختند واز جمله خواسته اعضا فعال کردن کمیته ها بود . در پایان مهندس سلمان زاده مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای تاکید به فرهنگ سازفعالیتهای ایمنی راهها کردواضافه کرد باید سریع وباهمت بالا شاخصهای ایمنی مهم را در استان فعال کنیم تا به سایر استانها در کشور گسترش پیدا بکند .


مشخصات:
نظرات: *