پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

28 دوربین ثبت تخلفات عبورومرورجاده ای درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی نصب می شود


28 دوربين ثبت تخلفات درمحورهای آذربايجان شرقی نصب می شود.

تاریخ انتشار: 1396/04/24

28 دوربین ثبت تخلفات عبورومرورجاده ای درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی نصب می شود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود:عملیات نصب این 28 دستگاه درمحورهای تبریز- مرند- جلفا وتبریز- آذرشهر- میاندوآب درحال اجرامیباشد وامیدواریم درشش ماهه اول سالجاری این دوربین ها به بهره برداری برسند.منوچهرسلمان زاده گفت:درحال حاضرتعداد29 دستگاه دوربین ثبت تخلفات عبورومرورجاده ای درمحورهای آزادراه تبریز- زنجان,اتوبان شهیدکسایی تبریز,محورهای تبریز- اهر,تبریز- آذرشهر وصوفیان – تبریز موردبهره برداری قرارگرفته اندکه حدود400 کیلومترمحورهای استان راتحت پوشش قرارداده اندوبابهره برداری ازدوربین های جدیدتعداددوربین های فعال استان به 57 دستگاه خواهدرسید.وی همچنین ازآغاز عملیات مکانیابی برای نصب دوربین های ثبت تخلفات در8 محوردیگراستان خبرداد. لازم به ذکراست مرکزمدیریت راههای استان آذربایجان شرقی بااستفاده از اطلاعات دستگاههای ترددشمارجاده ای در82 محور که تقریباکل محورهای استان راتحت پوشش دارندوتعداد24 دوربین نظارت تصویری درمحورهای شریانی اقدام به پردازش اطلاعت الگوهای ترافیکی استان وتجزیه وتحلیل آنها برای برنامه ریزی لازم بهبودوضعیت ترافیک شبکه جاده ای استان راانجام میدهد.


مشخصات:
نظرات: *