پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بیش از5میلیون و900هزاروسیله نقلیه درایام اجرای طرح نوروزی از25اسفند1395 الی4فروردین سالجاری درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند


ترددبيش از5ميليون و900هزارخودرو درايام طرح نوروزی درمحورهای آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/01/05

بیش از5میلیون و900هزاروسیله نقلیه درایام اجرای طرح نوروزی از25اسفند1395 الی4فروردین سالجاری درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوداین آماردرمقایسه با مدت مشابه سال1395 به میزان 13 درصدافزایش داشته است.داریوش باقرجوان گفت طبق اطلاعات دريافتي از 82 دستگاه ترددشمار آنلاين مستقر در محورهاي استان دراین مدت روز4 فروردین بابیش از749 هزارتردد و روز 28 اسفندبا بیش از659 هزارتردد پرترددترین و اول فروردین بابیش از483 هزارترددکم ترددترین روزهای این ایام بوده اند.


مشخصات:
نظرات: *