پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

همزمان باسراسرکشور بهره برداری از28سامانه ثبت تخلفات عبورومروردرجاده های آذربایجان شرقی ازطریق ویدیوکنفرانس آغازشد


بهره برداری از28 سامانه ثبت تخلفات عبورومرور درآذربايجان شرقی آغازشد.

تاریخ انتشار: 1395/12/10

همزمان باسراسرکشور بهره برداری از28سامانه ثبت تخلفات عبورومروردرجاده های آذربایجان شرقی ازطریق ویدیوکنفرانس آغازشد.این سامانه ها درآزادراه تبریز-زنجان, بزرگراه شهیدکسایی تبریزو محورتبریز- اهر به سامانه کنترل هوشمندجاده ای استان اضافه شد.ثبت تخلف سرعت لحظه ای,ثبت تخلف سرعت متوسط,ثبت تخلف مربوط به عدم رعایت فاصله طولی وثبت تخلف مربوط به عبوروسائط نقلیه سنگین ازلاین سرعت ازقابلیتهای این سامانه ها می باشد. معاون امورعمرانی استانداری آذربایجان شرقی درجریان بهره برداری ازاین طرح هاگفت بااضافه شدن این سامانه ها به سامانه کنترل هوشمند جاده ای استان درسالجاری ایمنی حمل ونقل جاده ای استان افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. صادق پورمهدی بااشاره به اینکه طول پوشش این سامانه ها 300 کیلومترمی باشد گفت 33 سامانه دیگرهم درمحورهای مختلف استان درحال نصب میباشند. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی نیزبابیان اینکه هوشمندسازی کنترل جاده ای ازاولویتهای اساسی کشوراست گفت بابهره برداری از 33 دوربین درحال نصب, کنترل هوشمند 85 درصدشبکه آزادراهی و100 درصد شبکه بزرگراهی استان ممکن خواهدشد.داریوش باقرجوان باقدردانی از عوامل پلیس راه استان درمدیریت سفرهای جاده ای افزود:بانصب این سامانه ها کنترل تردد جاده ای تسهیل وسفرها ایمن ترمی شود.وی بابیان اینکه تجهیز جاده قدیم تبریز- میانه وسراب- بستان آباد به دوربین سامانه های هوشمند ازمطالبه های استان است گفت:دربرنامه های آتی سامانه کنترل جاده ای امکان کنترل توزین بار خودروهای سنگین فراهم خواهد شد. رییس پلیس راه استان هم بااشاره به نقش این سامانه ها درکاهش تلفات جاده ای گفت.تلفات جاده ای استان درسالجاری 15 درصدنسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.سرهنگ جوادناموران بااعلام اینکه سال گذشته 527 نفر دراثرحوادث جاده ای جان خودراازدست دادندگفت تعداد تلفات امسال تاروزجاری448 نفربوده است که کاهش 79 نفری رانشان میدهد. لازم به ذکراست مراسم افتتاحیه راه اندازی وبهره برداری از527 سامانه ثبت تخلفات عبورومرور وشروع عملیات اجرایی سامانه های سال دوم پروژه تجهیز محورهای شریانی کشور به سامانه های ثبت تخلفات عبورومرور باحضورمعاون اول رییس جمهور ووزیرراه وشهرسازی برگزارشد.


مشخصات:
نظرات: *