پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دوره آموزشی وراهبری سامانه جامع معاملات درتبریز برگزارشد


دوره آموزشی سامانه جامع معاملات درتبريز برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1395/11/07

دوره آموزشی وراهبری سامانه جامع معاملات درتبریز برگزارشد.دراین دوره سه روزه که باحضورکارشناسان ستادی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای برگزارشدروسا وکارشناسان ادارات وواحدهای ذیربط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بابخشهای مختلف سامانه جامع معاملات آشنا و برای راه اندازی واستفاده ازاین سامانه دراداره کل آماده شدند.لازم به ذکراست چهارنفرازکارکنان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گلستان به عنوان مدعوبرای تسریع درروندآموزشی این سامانه دراین دوره حضوریافتند.


مشخصات:
نظرات: *