پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ازمحورهای مواصلاتی شهرستانهای اهر,هوراند وکلیبربازدیدنمود


مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی ازمحورهای مواصلاتی اهر,هوراندوکليبربازديدنمود.

تاریخ انتشار: 1395/10/14

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ازمحورهای مواصلاتی شهرستانهای اهر,هوراند وکلیبربازدیدنمود.داریوش باقرجوان که دراین برنامه مسئول مرکزمدیریت راههای اداره کل اوراهمراهی میکردضمن بازدیدازمحورهای مواصلاتی وگردنه های مهم این محورها ضمن حضوردراداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای این سه شهرستان وراهدارخانه های آنها باکارکنان وراهداران دیداروازنزدیک بامسائل ومشکلات آنها وعملیات راهداری زمستانی این مناطق آشنا شد.لازم به ذکراست شهرستانهای اهر,هوراندوکلیبر درشمال شرقی استان آذربایجان شرقی واقع شده وجزومناطق برف گیراین استان میباشند.


مشخصات:
نظرات: *