پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هشترود از شروع عملیات لکه گیری آسفالت سرد در راههای ارتباطی شهرستان هشترودخبرداد.


آغازعمليات لکه گيری آسفالت سرددرمحورهای شهرستان هشترود

تاریخ انتشار: 1395/10/14

رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هشترود از شروع عملیات لکه گیری آسفالت سرد در راههای ارتباطی شهرستان هشترودخبرداد. علیرضا اوشال گفت: فعالیت های گسترده ای در زمینه نگهداری ، ترمیم و لکه گیری آسفالت در راه های ارتباطی این شهرستان بمنظور تسهیل در امر تردد و افزایش ایمنی راهها و کاهش تصادفات جاده ای توسط این اداره در طول سال انجام می گیرد. اوشال در ادامه افزود : زمستانی بسیار سرد و تابستان نسبتاً گرم باعث تشدید در سرعت و میزان خرابی رویه آسفالت شده که به منظور رفع این مشکل همه ساله اقداماتی از جمله روکش آسفالت، لکه گیری و چاله پرکنی انجام می شود تا ضمن بهبود وضعیت راه ها و نگهداری مناسب آنها از خرابی بیشتر نیز جلوگیری شود. اوشال ادامه داد با توجه به بارش برف شدید در منطقه و نمک پاشی جاده ها موجب از بین رفتن رویه آسفالت و ایجاد چاله ها عمیق در جاده ها شده، برای جلوگیری از خرابی بیشتر آسفالت جاده های حوزه استحفاظی شهرستان هشترود این اداره اقدام به لکه گیری با آسفالت سرد توسط راهداران زحمتگش انجام گردید.


مشخصات:
نظرات: *