پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هشترود ازبازگشایی راههای روستایی این شهرستان خبرداد.


بازگشايی راههای روستايی شهرستان هشترود

تاریخ انتشار: 1395/10/12

رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هشترود ازبازگشایی راههای روستایی این شهرستان خبرداد. علیرضا اوشال گفت : راه های روستائی شهرستان هشترود که بدلیل بارش برف و کولاک در چند روز گذشته مسدود شده بود با تلاش راهداران بازگشایی شد. وی در ادامه افزود در طی بارش های مکرر برف همراه با کولاک در طول چند روز گذشته در شهرستان هشترود تردد اهالی محترم روستاها با مرکز این شهرستان را با مشکل مواجه کرده بود که با تلاش های شبانه روزی راهداران و پرسنل این اداره با ماشین آلات نگهداری این شهرستان توانستند تمامی راه های روستائی مسدود شده را بازگشایی نمایند اوشال با بیان اینکه راه های اصلی و فرعی باز بوده و تردد در آنها در جریان است ، اظهار داشت کلیه راه های روستائی در ارتباط با مرکز شهرستان و دیگر روستاهائی که با یگدیگر ارتباط دارند باز بوده و تردد در آنها با رنجیرچرخ امکان پذیر می باشد. اوشال مقدار نمک مصرف شده در راه های ارتباطی شهرستان در امر بازگشایی و نمک پاشی 300 تن و طول مسیر برف روبی شده را 600 کیلومتر اعلام نمودند.


مشخصات:
نظرات: *